Tarkaata Movie 2014 - Official Main Trailer Video Full HD Already Published With Description


Movie: Tarkaata

Director: Mohammad Mostafa Kamal Raz
Cinematographer: Khair Khandakar
Choreographer: Pritendu Dash
Music: Arfine Rumi
Editor & Color: Farhad Ahmed
Motion Graphics: Shafiqul Islam

Chief Assistant Director: Ehsanul Haq Chowdhury

Tarkaata Movie 2014 - Official Main Trailer Video
Share
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

LATEST ARTICLES

Post a Comment